JKP Vodovod Bezdan, Somborski put bb, tel: 025 810-369

Savet Mesne zajednice Bezdan je novembra 2016. godine doneo odluku da osnivačka prava nad KP „Vodovod” Bezdan prenese na Grad Sombor. Ovoj odluci su prethodili bezbrojni sastanci, dogovori, odmeravanje činjenica i pravno usaglašavanje. Na žalost, prethodni sazivi Saveta MZ Bezdan do 2014. godine ovaj problem su gurali pod tepih i, po principu biće šta bude, nisu se bavili ovom temom, šta više nikakvu pomoć i podršku nisu davali razvoju ovog preduzeća.

Činjenica je da pravni status bezdanskog „Vodovoda” već više od deset godina nije u skladu sa važećim propisima naše države. Osnivač „Vodovoda” je Mesna zajednica, kao i preduzeća „KRO”, koje je u međuvremenu postalo deoničarsko društvo, bez odobrenja Mesne zajednice. Prema Zakonu o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS” br. 15/2016) osnivač preduzeća koje obavlja delatnost od opšteg interesa može biti Republika Srbija, Autonomna Pokrajina ili lokalna samouprava (u našem slučaju Grad Sombor).

Osnovna delatnost „Vodovoda” je snabdevanje pijaćom vodom, što se smatra delatnošću od opšteg interesa, te iz toga proističe da Mesna zajednica ne može biti osnivač istog preduzeća.

Zbog nesređenog pravnog statusa, preduzeće nije moglo da konkuriše za dobijanje sredstava za razvoj i unapređenje poslovanja, ni na domaćim, niti na IPA konkursima. Istovremeno, ni Mesna zajednica nije bila u situaciji da ulaže sredstva u komunalno preduzeće, pošto nije raspolagala sopstvenim sredstvima. Iz tog razloga već duži niz godina ništa nije ulagano u razvoj „Vodovoda”. Osim toga, stalno je postojala bojazan da će, zbog protivzakonitog statusa, republički inspektori zatvoriti preduzeće.

Mesna zajednica se morala izboriti s pokušajima da se bezdanski „Vodovod” pripoji somborskom „Vodokanalu”, što bi s pravne strane bilo moguće, ali u tom slučaju „Vodovod”, kao preduzeće, više ne bi postojalo.

U skladu sa postojećim pravnim aktima, Mesna zajednica se trudila pronaći najpovoljnije rešenje za „Vodovod”, poučeni greškama ranijih Saveta MZ (Pozorište i preduzeće „KRO”, stvorenih samodoprinosom Bezdanaca).

Celokupno vlasništvo fabrike vode ostaje u Bezdanu, s regulisanim pravnim statusom, sedištem u Bezdanu, bezdanskim pečatom, u državnom, a ne privatnom vlasništvu. Bezdan će umesto komunalnog preduzeća dobiti javno preduzeće, koje je jedinstveno u odnosu na ostalih 14 sela somborske opštine. Ono što je još veoma bitno, ovim su se stvorili uslovi za ostvarenje višegodišnjeg plana, da bezdanski „Vodovod” preraste u regionalnog snabdevača vodom proširenjem na okolna naselja, za šta već odavno postoje kapaciteti. Time su stvoreni uslovi i za otvaranje novih radnih mesta.

Istovremeno se otvara i mogućnost za izgradnju fekalne kanalizacije, što spada u delokrug novoformiranog javnog preduzeća.

Foto galerija JKP Vodovod Bezdan